ï»?!DOCTYPE html> 产品展示 - 重庆市唐岛_•†è´¸æœ‰é™è´£ä»Õd…¬å?/title> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0045/css/bootstrap.min.css"/> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0045/css/style.css"/> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0045/css/aos.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0045/js/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0045/js/bootstrap.min.js"></script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?d236fda2d389ea4bf76c2ed0b625f0d2"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top visible-lg"> <div class="container"> 您好åQŒæ¬¢˜qŽå…‰ä¸´â€œé‡åº†å¸‚唐岳商èåN有限责ä“Q公司”网站!   </div> </div> <header id="header"> <nav class="navbar navbar-default navbar-static-top"> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-expanded="false"> <span class="sr-only"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span> </button> <div class="navbar-brand"><img src="/uploads/logo/20200210111340.png" alt="重庆志æ“v户外˜qåŠ¨½{–划有限公司" class="img-responsive"/></div> </div> <div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1" role="navigation"> <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> <li><a href="/">¾|‘站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a href="/download/">案例展示</a></li> <li><a href="/news/">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html">服务支持</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </nav> </header> <section class="carousel slide" data-ride="carousel" id="main_banner" > <!-- 下面的小点点åQŒæ´»åŠ¨æŒ‡½Cºå™¨ --> <ol class="carousel-indicators focus "> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="0" class="active"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="1"></li> <li data-target="#main_banner" data-slide-to="2"></li> </ol> <!-- 轮播™å?--> <div class="carousel-inner" role="listbox"></div> <script type="text/javascript"> picarr = new Array(); var files = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20200210113951.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20200210113816.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20200210113931.jpg"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".carousel-inner").append("<div class='item'><img src="+picarr[i]+" alt=''></div>"); $(".carousel-inner").children("div").eq(0).addClass("active"); } </script> <a rel="nofollow" class="left carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="prev"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Previous</span> </a> <a rel="nofollow" class="right carousel-control" href="#main_banner" role="button" data-slide="next"> <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span> <span class="sr-only">Next</span> </a> </section> <section class="imain" aos="fade-up"> <div class="container"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="row"> <div class="crumb clearfix"> <h3>产品中心</h3> <div class="site hidden-xs">您的当前位置åQ?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a></div> </div> <div class="content"> <div class="protext">重庆市唐岛_•†è´¸æœ‰é™è´£ä»Õd…¬åæ€¸“业从事重庆pvc地板,重庆˜qåŠ¨åœ°æ¿ä»¥åŠé‡åº†ä»¿çœŸè‰åªçš„销售,‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µå’¨è¯¢åQ?3983003978 唐先生。我们的主营业务有运动草坪,休闲草坪施工åQŒçƒåœºåœ°èƒÓž¼Œå…¬å…±åœºæ‰€åœ°èƒ¶åQŒåœ°æ¯¯ä­h格等åQŒå¦‚有需要请随时联系我们ã€?/div> <div class="nymenu"> <div class="menum"> <!--<ul> <li><a href="/cpdt/">草坪</a></li> <li><a href="/yddj/">˜qåŠ¨åœ°èƒ¶</a></li> <li><a href="/pvcdj/">pvc地胶</a></li> </ul> --> <ul> <li><a href="/pvcdj/">pvc地胶</a></li> <li><a href="/yddj/">˜qåŠ¨åœ°èƒ¶</a></li> <li><a href="/cpdt/">草坪</a></li> </ul> </div> </div> <div style="clear:both;"></div> <ul class="prolist clearfix"> <li class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> <a href="/supply/133.html" title="B2.0..重庆仿真草坪" class="img"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35734/202002131101341363573417328.jpg?path=www.cqzhihai.com/uploads/cp/202002131101341363573417328.jpg" alt="B2.0..重庆仿真草坪" class="img-responsive"/> <figcaption></figcaption> </a> <h3><a href="/supply/133.html" > <span>B2.0..重庆仿真草坪</span></a></h3> </li> <li class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> <a href="/supply/132.html" title="B1.5+草绿.重庆仿真草坪" class="img"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35734/202002131055227753573495149.jpg?path=www.cqzhihai.com/uploads/cp/202002131055227753573495149.jpg" alt="B1.5+草绿.重庆仿真草坪" class="img-responsive"/> <figcaption></figcaption> </a> <h3><a href="/supply/132.html" > <span>B1.5+草绿.重庆仿真草坪</span></a></h3> </li> <li class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> <a href="/supply/131.html" title="B1.5+.重庆仿真草坪" class="img"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35734/202002131049396163573439449.jpg?path=www.cqzhihai.com/uploads/cp/202002131049396163573439449.jpg" alt="B1.5+.重庆仿真草坪" class="img-responsive"/> <figcaption></figcaption> </a> <h3><a href="/supply/131.html" > <span>B1.5+.重庆仿真草坪</span></a></h3> </li> <li class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> <a href="/supply/130.html" title="B1.0.重庆仿真草坪" class="img"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35734/202002131044251773573472834.jpg?path=www.cqzhihai.com/uploads/cp/202002131044251773573472834.jpg" alt="B1.0.重庆仿真草坪" class="img-responsive"/> <figcaption></figcaption> </a> <h3><a href="/supply/130.html" > <span>B1.0.重庆仿真草坪</span></a></h3> </li> <li class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> <a href="/supply/129.html" title="­‘³çƒè‰é‡åº†ä»¿çœŸè‰å? class="img"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35734/202002131040425823573492451.jpg?path=www.cqzhihai.com/uploads/cp/202002131040425823573492451.jpg" alt="­‘³çƒè‰é‡åº†ä»¿çœŸè‰å? class="img-responsive"/> <figcaption></figcaption> </a> <h3><a href="/supply/129.html" > <span>­‘³çƒè‰é‡åº†ä»¿çœŸè‰å?/span></a></h3> </li> <li class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> <a href="/supply/128.html" title="门球è?重庆仿真草坪" class="img"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35734/202002131036572833573479492.jpg?path=www.cqzhihai.com/uploads/cp/202002131036572833573479492.jpg" alt="门球è?重庆仿真草坪" class="img-responsive"/> <figcaption></figcaption> </a> <h3><a href="/supply/128.html" > <span>门球è?重庆仿真草坪</span></a></h3> </li> <li class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> <a href="/supply/127.html" title="½‹®çƒè‰é‡åº†ä»¿çœŸè‰å? class="img"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35734/202002131031544063573440525.jpg?path=www.cqzhihai.com/uploads/cp/202002131031544063573440525.jpg" alt="½‹®çƒè‰é‡åº†ä»¿çœŸè‰å? class="img-responsive"/> <figcaption></figcaption> </a> <h3><a href="/supply/127.html" > <span>½‹®çƒè‰é‡åº†ä»¿çœŸè‰å?/span></a></h3> </li> <li class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> <a href="/supply/126.html" title="丙纶ä¸?重庆仿真草坪" class="img"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35734/202002131028106393573442582.jpg?path=www.cqzhihai.com/uploads/cp/202002131028106393573442582.jpg" alt="丙纶ä¸?重庆仿真草坪" class="img-responsive"/> <figcaption></figcaption> </a> <h3><a href="/supply/126.html" > <span>丙纶ä¸?重庆仿真草坪</span></a></h3> </li> <li class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> <a href="/supply/125.html" title="C2.0单色.重庆仿真草坪" class="img"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35734/202002131025116383573454393.jpg?path=www.cqzhihai.com/uploads/cp/202002131025116383573454393.jpg" alt="C2.0单色.重庆仿真草坪" class="img-responsive"/> <figcaption></figcaption> </a> <h3><a href="/supply/125.html" > <span>C2.0单色.重庆仿真草坪</span></a></h3> </li> </ul> <div class="clearfix"></div> <div class="pages"> <ul><li class="previous_s"><a href="Products_11.html">上一™å?/a></li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_10.html" >10</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_11.html" >11</a></li> <li class="pages_solid">12</li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_13.html" >13</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_14.html" >14</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_15.html" >15</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_16.html" >16</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_17.html" >17</a></li> <li class="next"><a href="Products_13.html">下一™å?/a></li></ul> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <footer class="footer"> <div class="container"> <div class="row foot_in"> <div class="col-md-3 visible-lg visible-md"> <h4>产品中心</h4> <ul class="foot_type"> <li><a href="/xlpvcdj/" title="旭利PVC地胶" rel="nofollow">旭利PVC地胶</a></li> <li><a href="/dt/" title="地毯" rel="nofollow">地毯</a></li> <li><a href="/jt/" title="其他" rel="nofollow">其他</a></li> <li><a href="/pvcdj/" title="pvc地胶" rel="nofollow">pvc地胶</a></li> <li><a href="/yddj/" title="˜qåŠ¨åœ°èƒ¶" rel="nofollow">˜qåŠ¨åœ°èƒ¶</a></li> <li><a href="/cpdt/" title="草坪" rel="nofollow">草坪</a></li> </ul> </div> <div class="col-md-9 col-sm-12 col-xs-12"> <ul class="footnav"> <a href="/" title="" rel="nofollow">¾|‘站首页</a> | <a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们</a> | <a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻中心</a> | <a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a> | <a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a> | <a href="/sitemap.html">¾|‘站地图</a> | <a href="/sitemap.xml">XML</a> </ul> <div class="copyright"> <p>Copyright©www.kakagongzhu.com 重庆市唐岛_•†è´¸æœ‰é™è´£ä»Õd…¬å?nbsp;  备案åøP¼š<a target="_blank" rel="nofollow"></a></p> <p>重庆仿真草坪哪家好?供应订做多少钱?实木˜qåŠ¨åœ°æ¿æ€Žä¹ˆæ øP¼Ÿè¯šä¿¡å…¬å¸ä¸“业以批发ä­h格大量现货提供pvc防滑地胶、äh造草坪等品质优良的äñ”品及报ä­håQŒæ¬¢˜qŽæ¥ç”는Ÿäº§å®šåˆÓž¼</p> <p> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-01-30/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1279303733'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1279303733%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> Powered by<a title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank" rel="nofollow">½{‘å°l</a> å¤‡æ¡ˆåøP¼š<a target="_blank" rel="nofollow">重庆¾|‘站推广</a> </p> </div> </div> </div> </div> </footer> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href=" tel:13389676484"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨å?/span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品™å¹ç›®</span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>˜q”回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script type="text/javascript" src="/template/XYS0045/js/aos.js"></script> <script> AOS.init({ easing: 'ease-out-back', duration: 1000 }); </script> <script type="text/javascript"> $("h3.ri").each(function(){ var uploadTime1 = $(this).find("span.ri1").text(); var uploadYear = uploadTime1.substring(8,10); $(this).find("span.ri1").text(uploadYear); var uploadTime2 = $(this).find("p.ri2").text(); var uploadDay = uploadTime2.substring(0,7); $(this).find("p.ri2").text(uploadDay); }); </script> <script> $(function(){ $(".nav li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".nav li a").removeClass('active'); $(this).addClass('active'); return false; } }); }) </script> <!--自动推é€?-> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <!--53--> <script>(function() {var _53code = document.createElement("script");_53code.src = "https://tb.53kf.com/code/code/8f076bc5a7919b18c3800741fd236e272/1";var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(_53code, s);})();</script> <a target="_blank" href="https://www.baidu.com">°Ù¶È</a></b> <b><a target="_blank" href="http://www.haosou.com/">ºÃËÑ</a></b><b> <a target="_blank" href="https://www.sogou.com/">Ëѹ·</a></b> <div style="line-height:20px"><p>¾¯¸æ£º±¾Õ¾½ûֹδM18ÖܚqÔL¿ÍžgÓ[,Èç¹û®”µØ·¨ÂɽûֹՈ×ÔÓXëxé_±¾Õ¾£¡Êղر¾Õ¾£ºÕˆÊ¹ÓÃCtrl+DßMÐÐÊÕ²Ø</p></div> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>